Breaking news!!! 4RF har nöjet att presentera nästa akt på acoustic scenen – Joakim Ehn. En mycket kompetent vis/folk/sing and Song writer med stor spännvidd på både svenska och engelska… se Joakim den 25/5-2019- Folkparken/Gula Villan Handen…. välkommna?!!